KUMKUMARCHANE

Code: KAT-KUM-03

30.00
Description:
ದುರ್ಗೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ವಿಶೇಷ, ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಕಾಮನೆಗಳು ಸಿದ್ದಿ ಆಗುವುದು.
0 5

Details

ದುರ್ಗೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ವಿಶೇಷ, ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಚನೆ
ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಕಾಮನೆಗಳು ಸಿದ್ದಿ ಆಗುವುದು.

Timings

ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 5.30 ರಿಂದ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅರ್ಚನೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 7.10ಕ್ಕೆ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವುದು.

Prerequsite

Prasadam

ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಕುಂಕುಮ ಪ್ರಸಾದ.

Reviews

Write Your Review

Rating :