ನಂದಿನೀ ಗೋಸೇವೆ

Code: KAT-NAN-04

Description:
ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರೀಯ ಆವಿರ್ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳಾದ ನಂದಿನೀಯ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವೇ ಗೋಮಾತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಎರಡು ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಗೋವುಗಳು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ನಂದಿನೀ ಗೋಸೇವೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ
0 5

Details

ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರೀಯ ಆವಿರ್ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳಾದ ನಂದಿನೀಯ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವೇ ಗೋಮಾತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಎರಡು ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಗೋವುಗಳು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ನಂದಿನೀ ಗೋಸೇವೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ

Reviews

Write Your Review

Rating :