ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮ್/ಸ್ ಬಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ

ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮ್/ಸ್ ಬಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರು ದಿನಾಂಕ ೩೦.೦೮.೨೦೨೨ ರಂದು ದೇವಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರುಶನ ಪಡೆದರು.
0 5

Details

Reviews

Write Your Review

Rating :