RATHA HOOVINA POOJE

Code: KAT-RAT-22

80.00
Description:
ಈ ಸೇವೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆಯ ಹಗಲು ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
0 5

Details

ಈ ಸೇವೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆಯ ಹಗಲು ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

Timings

N/A

Prerequsite

N/A

Prasadam

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹೂ, ಕುಂಕುಮ ಪ್ರಸಾದ

Reviews

Write Your Review

Rating :