Karpoorarathi

Code: KAT-KAR-14

30.00
Description:
ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರದಿಂದ ಆರತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪಾಪವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನದೀಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
0 5

Details

ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರದಿಂದ ಆರತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪಾಪವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನದೀಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Timings

ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30-6.00, ರಾತ್ರಿ 7.15-7.30

Prerequsite

N/A

Prasadam

N/A

Reviews

Write Your Review

Rating :