Sahasra Namarchana

Code: KAT-SAH-07

60.00
Description:
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಪಾಪ, ರೋಗಗಳ ನಾಶ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಜೀವನವೇ ಫಲ.
0 5

Details

ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಪಾಪ, ರೋಗಗಳ ನಾಶ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಜೀವನವೇ ಫಲ.

Timings

5.30 ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅರ್ಚನೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 7.15 ಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವುದು.

Prerequsite

N/A

Prasadam

ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕುಂಕುಮ ಪ್ರಸಾದ.

Reviews

Write Your Review

Rating :