ಆಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೦೯.೦೮.೨೦೨೨ ರಂದು ಆಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಜುರುಗಿತು .
0 5

Details

Reviews

Write Your Review

Rating :