ಕಟೀಲು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ

ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು.
0 5

Details

ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು.

Reviews

Write Your Review

Rating :