ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಖಾಸಗಿ ಮದುವೆ ಹಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:          

                                                                          ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

  1. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾ ಭವನ                          –   0824-2200644
  2. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ                                               –   0824-2200388
  3. ಶ್ರೀ ನಿಕೇತನ ಸಭಾ ಭವನ                                                    –    0824-2200688
  4. ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ – 1) ನಂದಿನಿ ಹಾಲ್, 2) ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಲ್  –    0824-22000946,  9448501010/ 7760470436
  5. ಸಾನಿಧ್ಯ ಸಭಾ ಭವನ                                                          –     9448151090
  6. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಕಟೀಲು ಸಭಾ ಭವನ                                               –    9741978934
  7. ಶ್ರೀ ಕುಂಭ ಕಂಠೀಣಿ ಸಭಾ ಭವನ, ಎಕ್ಕಾರು                                 –     0824-2200347