ಸೇವಾ ವಿವರ

ದಿನಾಂಕ 1.4.2017 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ


ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು

ಸೇವಾ ದರ

ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ

10.00

ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ

120.00

ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ

30.00

ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ

60.00

ದುರ್ಗಾನಮಸ್ಕಾರ

60.00

ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ

20.00

ಲಡ್ಡುಪ್ರಸಾದ

20.00

ಸಮೂಹ ಸೇವೆ

100.00

ತ್ರಿಮಧುರ ನೈವೇದ್ಯ

60.00

ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ

70.00

ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಾಭಿಷೇಕ

40.00

ಕರ್ಪೂರಾರತಿ

30.00

ಲಂಕಾರಪೂಜೆ

120.00

ಮಹಾ ಪೂಜೆ

170.00

ಸರ್ವಸೇವೆ

1000.00

ರಂಗಪೂಜೆ

3000.00

ಮೃಷ್ಠಾನ್ನ

250.00

ಕ್ಷೀರಪಾಯಸ

80.00

ಹೂಪ್ರಶ್ನೆ

20.00

ಅಮೃತಪಡಿನಂದಾದೀಪ

120.00

ರಥಹೂವಿನಪೂಜೆ

80.00

ನಾಮಕರಣ

40.00

ತೀರ್ಥಬಾಟ್ಲಿ

10.00

ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ

120.00

ಅನ್ನದಾನಸೇವೆ

2500.00

ಮಹಾಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ

20000.00

ತುಲಾಭಾರಕಾಣಿಕೆ (ಭಾರದ ಸೊತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ)

200.00

ಸೀರೆ ಅಲಂಕಾರ(ಸೀರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ)

40.00

ಚಿನ್ನದ ಪಾಲಕಿ ಉತ್ಸವ

15000.00

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ

ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಕಾಣಿಕೆ

40.00

ಚಂಡಿಕಾಹೋಮಕಾಣಿಕೆ

1501.00

ಬೆಳ್ಳಿರಥೋತ್ಸವ ಕಾಣಿಕೆ

1501.00

ತ್ರಿಕಾಲಪೂಜೆಕಾಣಿಕೆ

1001.00

ನವಗ್ರಹಹೋಮಕಾಣಿಕೆ

501.00

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಕಾಣಿಕೆ

500.00

ದುರ್ಗಾಹೋಮಕಾಣಿಕೆ

501.00

ವಿವಾಹ ಕಾಣಿಕೆ

301.00

ಗಣಹೋಮಕಾಣಿಕೆ)

75.00

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಕಥೆಕಾಣಿಕೆ

75.00

ವಾಹನಪೂಜೆ

10.00

ವಾಹನಪೂಜೆ

15.00

ವಾಹನಪೂಜೆ

20.00

ಸ್ವಯಂವರಪಾರ್ವತಿಅರ್ಚನೆಕಾಣಿಕೆ

21.00

ಶನಿಶಾಂತಿಕಾಣಿಕೆ

500.00

ಶನಿಕಥೆಕಾಣಿಕೆ

100.00